Оприлюднено новий закон про “ТОВ” Які зміни нас чекають?

05.04.2018 14:46

Товариство з обмеженою відповідальністю, або звичне нам «ТОВ», без перебільшень є найбільш поширеною формою ведення бізнесу в Україні. Саме тому команда 25h8.com розбиралась в одній з найрезонніших подій для підприємців за останній час, а саме прийняття законопроекту "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та його підписання президентом України 12 березня поточного року.
У пресі можна зустріти чимало оптимістичних відгуків про даний законопроект, але чи дійсно він став проривом для бізнесу, і чи зможе поліпшити бізнес-клімат України? Команда 25h8.com провела аналіз і виділила основні нюанси Нового закону.

Учасники товариства та їх відповідальність:
На сьогодні ТОВ не може об'єднувати понад 100 учасників. Напрочуд у Новому законі вказується, що їх кількість є необмеженою. Загалом, вважаємо це позитивною зміною.

Одним з найважливіших моментів, який може насторожити інвесторів при відкритті бізнесу в формі ТОВ, є визначення відповідальності учасників. З цього приводу в Новому законі говориться наступне:

1. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть спільну відповідальність за його обов’язки в межах вартості не внесеної частини вкладу кожного з учасників.
2. За своїми обов’язками ТОВ несе відповідальність всім своїм майном.
3. ТОВ не несе відповідальність за зобов'язання своїх учасників.
Законотворці прибрали з Нового закону твердження про те, що учасник ТОВ несе відповідальність в межах його внеску в статутний капітал. У чому ж тоді обмеженість відповідальності учасників товариства - не зрозуміло.

Створення товариства і його статут:
Новий закон передбачає можливість укладення договору про створення товариства між засновниками, а справжність підписів на першій редакції статуту посвідчується нотаріально. Крім того, тепер підписання змін до статуту ТОВ можливо лише тими учасниками, які проголосували "за" такі зміни (або уповноваженими ними особами).

Тепер особи, які голосували "проти", не зможуть блокувати процедуру реєстрації змін через відсутність свого підпису на статуті. З іншого боку, у них є можливість оскаржувати ці зміни в судовому порядку, або не виконувати їх.

Новий закон не передбачає зобов'язань вказувати в статуті місцезнаходження товариства, розмір його статутного капіталу і дані про учасників.

В цілому статут як установчий документ, згідно з Новим законом, буде характеризуватися високим рівнем свободи в питаннях організації та діяльності суспільства. У той же час підтвердження участі в товаристві буде відбуватися шляхом надання відповідних витягів з Державного реєстру, а не фіксуватися в статуті, як це було раніше. Таким чином, в ряді випадків підтвердження участі буде ускладнюватися, зокрема, в разі рейдерського захоплення частки учасника.

Корпоративний договір:
Важливим нововведенням Нового закону є можливість учасників укласти корпоративний договір. Це документ, який уточнює яким чином учасники будуть реалізовувати свої права. Він допоможе уникнути колапсових ситуацій в майбутньому. Слід зазначити, що за загальним правилом корпоративний договір має конфіденційний характер, що необхідно враховувати потенційному інвестору товариства.

Крім того, Новий закон передбачає можливість учасників товариства видавати безвідзивні довіреності, які забезпечують виконання зобов'язань учасників як сторін корпоративного договору. З іншого боку, якщо довіритель вважає, що його права і інтереси не були дотримані, він має право скасувати цю довіреність в судовому порядку.

Значні угоди:
Новий закон передбачає, що укладення угод понад певної суми вимагає схвалення загальних зборів учасників ТОВ. Йдеться про суму, яка перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства за станом на кінець попереднього кварталу.

Це означає, що з метою мінімізації ризиків виникає необхідність щокварталу перевіряти баланси і статути всіх контрагентів, що є додатковим навантаженням при веденні бізнесу.
Статутний капітал товариства:
Згідно з Новим законом, розмір статутного капіталу складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених в гривнях. Розмір частки учасника у статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках. При цьому грошовий внесок учасника може бути непропорційний його частці у відсотках і кількості голосів на загальних зборах (у відсотках).

До уваги, учасник повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Таким чином, гіпотетично можливо встановити необмежений термін для формування статутного капіталу.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу, виконавчий орган товариства повинен направити йому письмове попередження з визначенням додаткового строку для погашення заборгованості, який не може перевищувати 30 днів. Тобто теоретично, це може бути навіть один день.

Якщо учасник не вніс вклад в погашення заборгованості в межах певного терміну, то виконавчий орган повинен скликати загальні збори, на яких буде прийматися певне рішення, вкрай до виключення учасника з товариства.

Вихід зі складу учасників товариства
Якщо учасник володіє в компанії часткою менше ніж 50%, він зможе вийти з неї без будь-яких проблем. Якщо ж розмір його частки більше ніж 50% - учасник зможе покинути компанію тільки при наявності згоди всіх інших учасників. З одного боку, це захист прав учасників, що володіють невеликою часткою бізнесу, а з іншого боку, в такій ситуації порушується право учасника вільно виходити з товариства, і він може виявитися в ролі заручника "власного бізнесу", який вже перестав його цікавити.

Підсумуємо, Новий закон характеризується високим рівнем свободи в питаннях організації та діяльності суспільства та не визначає обмеження відповідальності учасників в межах їх вкладів до статутного капіталу товариства.
З прийняттям Нового закону кількість корпоративних суперечок може істотно збільшитися. Це можуть бути суперечки, пов'язані зі скасуванням безвідкличних довіреностей, виключенням учасника, внаслідок невнесення ним свого вкладу до статутного капіталу, порушення порядку проведення загальних зборів учасників тощо.

Товариствам необхідно якомога швидше подбати про те, щоб їх установчі документи відповідали нормам Нового закону. В іншому випадку учасникам і керівництву товариств буде складно орієнтуватися в питаннях їх діяльності, що може привести до виникнення спірних питань і навіть судового розгляду.
Підписуйтесь на сторінку 25h8.com, щоб не пропускати важливі бізнесові новини


Розділи сайту

Контакти

  • 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, офіс 604
  • +38 (044) 580-02-58
  • info@25h8.com